Univerzita Karlova v Praze


  page in English      četina

 

Charles University Prague Logostav lingvistiky a ugrofinistiky se soustřeďuje na teoretick a metodologick problmy jazykovědy a propracovv mylenkov odkaz Prask koly. Systematickou pozornost věnuje sociolingvistickm tmatům, a to jak na rovni republikov, tak evropsk. K problematice, kter je zkoumna nejvce, patř jazykov management, jazykov meniny a uvn jazyků v nadnrodnch společnostech.

stav tě z četnch kontaktů se sociolingvisty v zahranič, vytvořench napřklad na zkladě stě korespondentů ročenky Sociolinguistica (International Yearbook of European Sociolinguistics) nebo stě pro vzkum jazykovho managementu, kter zahrnuje instituce působc ve středn Evropě, Austrlii a Japonsku.

Dva členov stavu se podleli na přručce kontaktov lingvistiky (Contact Linguistics handbook 1997). Vzkumn orientace stavu je zřeteln ve třech monotematickch čslech International Journal of the Sociology of Language, kter byla editovna členy stavu. Nedvno vznikla v stavu mylenka vydvat novou publikačn řadu Prague Papers on Language, Society and Interaction a byla materializovna ve spoluprci s mezinrodnm nakladatelstvm Peter Lang. Prvn svazek tto řady, Language Management in Contact Situations, bude publikovn v roce 2009. 


K mezinrodnm vzkumnm projektům s vznamnou čast pracovnků stavu patř z posledn doby:

  • Osteuropische Sprachen als Faktor der Wirtschaftsintegration (forost Forschungsverbund Ost- und Sdosteuropa)
  • DILING  Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects of Maintenance and Revitalization of Minority Languages within the New Europe (projekt 6. rmcovho programu Evropsk komise)

Adresa

stav lingvistiky a ugrofinistiky
Filozofick fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nm. Jana Palacha 2
CZ-116 38  Praha 1
http://ulug.ff.cuni.cz
Kontakt v rmci LINEE: jiri.nekvapil(at)linee.info